Onweer & bliksem

De natuur is krachtig en de mens is soms maar erg nietig. Die kracht komt tot uiting bij onweer en bliksem. Een schitterend schouwspel van licht en donker en soms harde dreunen, wát een krachten komen er hier vrij.